Fylkeskommunen ber folk unngå å reise kollektivt hvis man ikke må