Forsvareren ber om frifinnelse for voldtektstiltalt kulturprofil