3 av 10 har opplevd trøbbel med utenlandske vogntog

foto