Jan-Henrik Larsen, avdelingsleder for camping i NHO Reiseliv, synes det er synd at det legges så til de grader til rette for en ukontrollert camping som det stedvis gjør.

– Utfordringen med disse rasteplassene, der enkelte sågar har både dusj og vannklosetter, er at man ikke har noen form for kontroll. Det gjelder brannsikkerhet og det gjelder avfallshåndtering. I tillegg ønsker jo vi i NHO Reiseliv å ha oversikt over antallet gjestedøgn, og det får vi jo ikke på denne måten, sier Larsen.

Vil fortsatt ha fricamping

Han understreker at han ikke vil fricampingen til livs.

– Nei, det tror jeg er et nasjonalt gode vi bør verne om, men at den trenges å reguleres, tror jeg på.

Han peker på at rasteplassen på Kågen nok burde omgjøres til en parkeringsplass.

– Da vil man kunne ha sterkere kontroll for hvor lenge man kan stå, og man vil få en økt kontroll over problemer som tømming.

NHO Reiseliv forsøkte tidligere å få til et pilotprosjekt med Troms fylkeskommune for å få satt fokus villcampingen langs Lyngenfjorden.

– Dette prosjektet måtte vi dessverre utsette til senere, men vi har ikke gitt det opp, og vil gjøre et nytt forsøk, sier Larsen.

Må endre holdninger

Avdelingslederen tror det må holdningsendringer til i flere ledd.

– Ett er at campingbransjen selv må tilrettelegge enda bedre for bobiler og caravan, med faste plasser og opplegg rundt disse. Dernest må staten, som grunneier, se på hvor man skal tilrettelegge og hvor man skal regulere.

Jan-Henrik Larsen håper på dialog om dette.

– Vi i NHO Reiseliv ønsker å kunne sette oss ned med bransje og myndigheter og se på hva vi kan få til. Vi trenger å få en større kontroll og samhandling mellom de ulike aktører.

NHO forholder seg til det forskningen sier

Så langt har ikke NHO Reiseliv grunner for strengere regulering av fritidsfisket.

Dagny Øren er bransjesjef i NHO Reiseliv. Hun sier de nå avventer den forskninga som begås på fritidsfiske i hav.

– Både Havforskningsinstituttet og NTNU på Ås er i gang med forskning som vil kunne gi bedre svar på hva fritidsfiske i hav utgjør.

– Ikke for mye

Øren sier NHO Reiseliv følger dette tett.

– Vi ønsker gode løsninger, til beste for reiselivet og det øvrige næringslivet.

Forslaget til ny havressurslov, som tilsier at fiskecamp-eiere må drive kontroll på sine gjester, samt en grense for 10 kilo for de som reiser fritt, mener Øren virker å være god.

– Vi lener oss så langt på den forskningen som er på dette området, og den tilsier at uttaket ikke har vært for stort. Så blir det opp til tollmyndighetene å kontrollere grensene ytterligere.

Ikke fiskekort

Øren sier NHO ikke ønsker en fiskekortordning.

– Vi konstaterte at det finnes fiskekortordninger for ferskvannsfiske, og ønsker ikke å innføre fiskekortordning for havfiske.

VENTER: Dagny Øren og NHO Reiseliv avventer forskningsrapport om fritidsfisket. foto: NHO Reiseliv Foto: Per Sollerman Per Sollerman