En tsjekkisk statsborget begikk i løpet av noen timer 19. august flere lovbrudd i ytre Lyngen.

Han ble i Nord-Troms tingrett dømt til 36 dagers fengsel. Varetekt på 35 dager kommer til fradrag. Boten ble satt til 10.000 kroner.

Mannen ble fradømt retten til å kjøre førerkortpliktig motorvogn for en periode på to år. Han må ta full ny førerprøve dersom han vil gjenerverve førerkortet.

Saksomkostninger ble ikke idømt.

Erkjente seg skyldig

Hovedforhandlingen ble holdt mandag i Tromsø. Tiltalte erkjente seg skyldig etter tiltalebeslutningen, men opplyste at han husket svært lite fra hendelsene.

Han vil mest sannsynlig bli uttransport til Tsjekkia innen kort tid.

Etter rettens vurdering begynte tsjekkeren å drikke i Nord-Lenangen etter arbeidstidas slutt fredag 19. august. Han var beruset da han kjørte med firmabil til Svensby.

Vold og trusler

Mannen ble dømt for et tilfelle av vold og trusler mot politiet, promillekjøring, uaktsom kjøring, kjøring uten gyldig førerkort, skadeverk og to tilfeller av trusler mot private.

Han uttalte blant annet; ”Jeg skal drepe dere alle, jeg skal ta moren din og jeg skal voldta datteren til NN”.

Han var svært nær ved å kjøre på ei kvinne som spaserte etter veien og kolliderte nesten med en møtende bil.

Han forsøkte å sparke og skalle to politibetjenter da han ble pågrepet. Blodprøve tatt klokka 23.45 viste promille på 1,47.

Han satt varetektsfengslet fram til hovedforhandlingen sist mandag i Nord-Troms tingrett.