Tilbudet vil være en mulighet for deg som ønsker å snakke med psykolog om psykiske plager, livskriser eller andre vanskelige situasjoner.

- Det vanlige når man skal ha time hos psykolog, er at man må ha henvisning fra lege, og det er gjerne noe venting. Her blir det ingen henvisning, og man ringer selv til legekontoret på Sonjatun og bestiller time, forteller nyansatte kommunepsykolog, Jørgen Edvin Westgren.

Stillingen hans er et lavterskeltilbud, som vil ha et utstrakt samarbeid med øvrige kommunale tjenester.

- Det vil være en todelt jobb, hvor det ene er arbeidet med brukere og det andre er arbeidet med kommunalt ansatte, videreutvikling av tjenester og det å sette i gang tiltak for å bedre psykisk helse - og fremme det og forebygge psykisk lidelse, sier han.

Lettere å ta kontakt

Westgren forteller at tilbudet vil ha et tak på fem konsultasjoner per bruker for voksne, og ti for barn og unge.

- Dette både for at man skal kunne jobbe på en måte der det blir hjelp til selvhjelp, og brukeren selv skal få egne strategier til å klare seg. I tillegg ville det ikke blitt så lav terskel lengre, med veldig mange konsultasjoner og opptatte timer, sier han.

Han forteller at tilbudet på mange måter blir mer rådgivning enn behandling. Viktige virkemidler i arbeidet vil bl.a. være hjelp til sunne mestringsstrategier. Brukerens nettverk vil også være viktig.

- Det er å hjelpe de som sliter psykisk og lande på beina igjen. Det er viktig for kommunen at alle de som bor her, i alle aldre - trives, har god selvfølelse og god mestringsfølelse. I dag ser man at én av tre personer som er uføretrygdet på grunn av psykisk lidelse - aldri har fått hjelp, sier han.

Det at man nå slipper henvisning fra lege, gjør at terskelen for å ta kontakt med psykolog nok for mange vil bli lavere.

Tilbud for barn- og unge

Lavterskeltilbudet fra onsdag av, vil omfavne alle kommunens innbyggere som føler de har behov for psykologisk rådgivning.

Nærmere skolestart i høst, vil det i tillegg komme et eget dedikert tilbud for barn- og unge.

- I løpet av høsten vil det også komme en foreldretelefon, der foreldre kan ringe kommunepsykologen og få enkle råd om barn, psykisk helse, forebygging og hva man selv kan gjøre, sier Westgren.

Kommunepsykologen forteller at han vil bli deltakende også på helsestasjonen for ungdom, på familiesenteret på Storslett.

- Jeg ser også på muligheter for å være andre plasser der barn- og unge er. Dette er noe jeg må drøfte med skolevesenet og hvordan jeg kan bidra, sier han.

Merk at tilbudet ikke vil være tilgjengelig onsdag 27. juli på grunn av ferieavvikling.