Andre inntak til de videregående skolene i Troms er klart. Det er tatt inn totalt 6000 elever. 381 søkere fikk nye tilbud i andre tilbud, flere av dem fikk førstevalget sitt. - Det første inntaket viste 6100 inntatte elever. At tallet nå er gått ned, skyldes at noen har fått tilbud ved privatskoler, noen skal reise på utveksling for å ta et skoleår i utlandet, noen har fått læreplass, mens andre igjen har fått tilbud i andre fylker, sier fylkesråd for utdanning, Roar Sollied (V).

93 prosent

De 93 prosentene er en økning fra 90,4 prosent fra første inntak og tallene samme tid i fjord da 91,7 prosent kom inn på sitt primærønske.

- Tallene kan tyde på at dimensjoneringen er bedre. Vi er fortsatt i prosess, så det er viktig at elevene bekrefter plass eller ventelisteplass i tide for å beholde prioritert ønske, forteller fylkesråden.