Tusenvis fra Brasils urbefolkning demonstrerer for landrettigheter

foto