Høstferien ble tidligere kalt for potetferie, da skoleelevne fikk fri fra skolen for å hjelpe til med innhøstingen.

Nå er høstferien derimot ikke en potetferie for de fleste. I Norge er høstferien i uke 40, eller 41, avhengig av fylket. I Troms har skoleelevene høstferie torsdag og fredag i neste uke.

Omdiskutert ferie

Både høst- og vinterferiene har vært mye diskutert. Årsaken til det er at mange foreldre likevel har jobb. Bedrifter har også klaget på at foreldrene må ta med seg barna på jobb, eller mange ansatte må ta fri samtidig.

Det er fylkeskommunene som fastsetter planen for skoleåret og feriene, men hver enkelt kommune kan bestemme andre datoer for disse feriene.