Overgrepssak i Bergen avbrutt etter at tiltalte brøt sammen

foto