For de 259 barna født på asylmottak som fortsatt bodde på mottaket ved utgangen av juni, var den gjennomsnittlige botiden 366 dager, skriver ABC Nyheter.

Avisen har fått tallene fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Snittiden på mottak for nyfødte siden 2015 er 279 dager.

– Vi vet at det å vokse opp i usikkerhet og midlertidighet med foreldre i en krevende livssituasjon ikke er bra. og det kan i noen tilfeller gå ut over omsorgsevnen. På sentraliserte mottak bor man trangt, hverdagen er preget av isolasjon og passivitet. Dette er negative faktorer i et barns liv, sier seksjonsleder Thale Skybak i Redd Barna.

Redd Barna mener at barna mellom ett og fem år må få gå i barnehage for å normalisere hverdagen.

– Alle asylsøkende barn i mottak mellom fire og fem år skal, så langt det er mulig, gis tilbud om heldags barnehageplass etter søknad fra mottakene, sier kommunikasjonsrådgiver i UDI, Kristian Nicolai Stakset-Gundersen.

Han legger til at det også skal legges til rette for at asylsøkende barn skal tilbys gratis kjernetid fra de er fylt to år.