– Vi ønsker en slutt på det ulovlige fisket. Det er et omfang på dette som er altfor høyt, sier leder Arnstein Johnsen for kystseksjonen i Statens naturoppsyn (SNO) til NRK.

Så langt i år er 197 garn beslaglagt i nord, mot 199 på samme tid i fjor. Antall anmeldelser er doblet, med tolv anmeldelser så langt i år. Også i Nord-Trøndelag er det gjort store beslag av ulovlige garn, senest i pinsehelga, da Statens naturoppsyn fisket opp elleve laksegarn på én tur langs Namdalskysten.

– Nå har vi tatt omtrent dobbelt så mye på én oppsynstur som vi hadde på hele fjoråret, sa Anders Voss Thingnes i Statens naturoppsyn.

Til sammenligning er det bare fire anmeldelser i resten av landet.

Statens naturoppsyn er en del av Miljødirektoratet, og gjør sammen med politi, Fiskeridirektoratet og Kystvakten kontroller av tyvfiske. Publikum som har kunnskap om tjuvfiske av laks blir bedt om å varsle på tipstjenesten Ulovligegarn.no

– Vi ser at det er grovere, større og lengre redskaper og lenker som brukes. Det er i en del tilfeller vanskelig å se at fisket bare er til eget bruk, sier Johnsen.