Bedriften har begjært oppbud – håper å berge syv arbeidsplasser