Stenger Skoleveien for å få sikrere skolevei

foto