Folkehjelpa fra Tromsø gir bistand til de lokale mannskapene

foto