Dette skjedde i næringslivet i sommerens første måned