Klagde på skuterløype – men fikk ikke medhold

foto