Folkehjelpa vil kjøpe den gamle barnehagen, men politikerne er skeptiske til å selge for halv pris

Gamle Storslett barnehage har ikke vært i bruk siden den ble lagt ned i høst. Norsk Folkehjelp Nordreisa er interessert i å kjøpe bygget. Arkivfoto