Schengen-myndighetene i DR Kongo har avslått visumsøknadene fra urfolksgruppa Bokoko Na Biso, som skal delta under åpningen av den 26. Riddu Riđđu-festivalen i Manndalen 13.juli.

Det er festivalen selv som melder dette i en pressemelding, fredag formiddag.

– Et umulig krav

Oppgitt årsak er at personene "ikke kunne demonstrere tilstrekkelig fast inntekt, eller at de levde som profesjonelle dansere".

– Dette er umulige krav og i praksis et utreiseforbud for de fleste urfolk i Kongo som lever utenfor sentrale strøk. Bokoko Na Biso var invitert til festivalen for å dele sine kulturelle uttrykk, og Schengen-myndighetene nekter de å vise frem sin kultur på en anerkjent urfolksfestival, heter det i pressemeldingen.

I følge Riddu Riđđu har besøket har vært planlagt i to år. Det kom i stand etter at festivalledelsen og Regnskogfondet besøkte urfolk og urfolksfestivalen 2nd International Festival of Indigenous Peoples i Kinshasa i 2015.

Har ikke gitt opp

Utenriksdepartementet bistår Riddu Riđđu og Regnskogsfondet i arbeidet med å behandle visumsøknadene på nytt, men i skrivende øyeblikk er det høyst usikkert om gruppen får muligheten til å reise til Gáivuotna/Kåfjord, for å stå på scenen åpningskvelden under Riddu Riđđu 2017.

Riddu Riđđu Festivála og Regnskogfondet mener avslaget er uakseptabelt, på bakgrunn av de oppgitte årsakene, og håper visummyndighetene behandler klagen som er sendt, slik at publikum får ta del i Bokoko Na Biso sin kultur torsdag 13.juli.

- Verken Riddu Riđđu eller Regnskosfondet har noensinne hatt problemer med gjester som ikke har reist hjem eller som har søkt asyl. Dette avslaget tolker vi som et angrep på kulturarbeidere og urfolk av belgiske Schengen-myndigheter. Slike tolkninger av retningslinjer er et alvorlig hinder for utveksling av urfolks kultur, sier festivalsjef Karoline Trollvik.

– Uakseptabel oppførsel

Hun får støtte fra Gunnell E. Sandanger, leder for Sentral-Afrika avdelingen i Regnskogfondet.

- Schengen-myndighetene i Belgia setter seg ikke inn i sakene de gir avslag på. De nekter å ta i mot klage på det første avslaget, sa at vi måtte søke på nytt og har deretter gitt et nytt avslag. Det er uakseptabel oppførsel fra et offentlig kontor. Denne gruppen har sin familie og sin tilhørighet i DR Kongo. Dette besøket har vært planlagt i to år sammen med en organisasjon som er vant til å sende folk til Norge. Det er svært trist at visum-reglene praktiseres på denne måten, sier Sandanger i pressemeldingen fra festivalen.