Skjervøy kommune har avlyst en anbudskonkurranse om vintervedlikehold etter å ha benyttet feil regelverk i prosessen. Dette framgår av en kjennelse fra Nord-Troms Tingrett.

Hofsøy Mekaniske AS begjærte 29.juni i år en midlertidig forføyning overfor Skjervøy kommune. Da la de ned påstand om at kommunen, inntil saken om tildelingens lovlighet var rettskraftig avgjort, skulle forbys å inngå kontrakt om rammeavtale for vintervedlikehold av kommunale veier.

Begge parter har etter kommunens innrømmelse, lagt ned påstand om å heve saken. I slutningen heter det også at Skjervøy kommune må betale saksomkostninger på kroner 69525 kroner.