Totalt 49 flere boliger i fjor enn året før. Sjekk din kommune