Johannes og Rett Vest retter blikket mot nord

foto