Områdesjefen: – Ikke opplevd så stor oppslutning på lenge

foto
Områdesjef Bernt-Olav Johansen i HV16–212. Foto: HV16-212