Snøskred på den gamle fylkesveien - kolonnene går i Kågentunnelen

foto