Statsforvalteren opphever kommunens vedtak – sherpatrappa trenger ny byggetillatelse

foto
Framtiden til «Lyngentrappa» ble plutselig usikker etter at statsforvalteren opphevde Lyngen kommunes vedtak om å bygge i en hensynsone for landbruk og reindrift. Byggingen av sherpatrappa startet høsten 2021 og var forventet ferdigstilt sommeren 2022. Foto: Marius Hoe