Nå skal oppdrettsselskapene ta frakta på Kvænangen