Foreslår å navngi plass foran Nationaltheatret stasjon etter Kim Friele