Næringsutvalget i Lyngen ligger ikke på latsiden, det forteller utvalgsleder Mads Kvien (V) og humrer:

– Det er veldig spennende tider. Vi har gjort en del endringer og det sitter veldig kompetente folk der - og folk er ivrige og vil få ting til. Da blir det veldig givende å sitte som utvalgsleder.

Kvien ble valgt til leder av utvalget i desember. Han har med seg Wigdis Willysdatter With (Ap) som nestleder.

Fred Skogeng (Frp) og Jack-Robert Møller (H) er de to andre medlemmene fra politisk hold, mens næringslivet er representert med trioen Tor Petter Christensen, Roger Samuelsen og Hilde Marie Lanes.

Skal disponere mer selv

Kvien forteller at utvalget så langt har gjort en del endringer og har flere spennende prosjekter i sikte:

– Vi har gjort en vedtektsendring som gikk gjennom kommunestyret, hvor næringsutvalget får lov å disponere inntil 50 prosent av midlene i næringsfondet selv. Det er med tanken om at vi skal kunne, i den her dyrtiden, disponere midlene på tiltak som treffer hele næringer, fremfor enkelte aktører. At vi kan jobbe litt mer strategisk for næringslivet i hele kommunen.

I budsjettmøte like før jul vedtok kommunestyret å tildele næringsfondet én million kroner for 2024. Kvien har ikke helt oppdaterte tall, men sier det gjenstår omtrent 500.000 kroner som skal deles ut på høsten.

Foto: Marius Hoe

Årlige prioriteringer

Videre har utvalget bestemt seg for å sette noen årlige prioriteringsområder.

– For 2024 har vi sagt at vi skal prioritere tiltak som bidrar til rekruttering og kompetanseheving. Så det er noe vi vil oppfordre folk til å søke på, sier Kvien.

Også boligproblematikken i Lyngen har vært oppe på agendaen. Blant annet gjennom å gjøre flere helårsboliger og gjennomgangsboliger tilgjengelig, forteller Kvien.

– Det er utrolig viktig for rekruttering at folk har en plass å bo, sier han og forteller at utvalget vil selv jobbe med egne prosjekter relatert til tematikken.

– Vi har blant annet innvilget 50.000 fra næringsfondet til rådmannen, som skal brukes til bildetaking, publisering og markedsføring av kommunale tomter og ledig næringsareal, og kartlegging av det. Rett og slett få det digitalisert så det kan publiseres i kommunekartet, på hjemmesider og Finn.no, for synligheten per dags dato er ikke god, sier Kvien og legger til:

– Vi tror det kan gi en ganske kjapp effekt. Men vi ønsker selvfølgelig å gå litt dypere i det, og se om det er andre ting vi kan gjøre.

Omdømmebygging

Utvalget, som har cirka tre møter i halvåret, skal også jobbe med omdømmebygging og identitetsbygging i kommunen, pluss kompetanseheving og samarbeid på tvers av næringer.

Der har man faktisk sendt inn en søknad til fylkeskommunen på støtte til et treårig prosjekt.

– Det er en forlengelse av kompetansepilot-prosjektet som vi har kjørt tidligere. Bare at nå er fokuset på tiltak for hele næringslivet i Lyngen kommune, og så inviterer vi inn bedrifter fra nabokommunene.

Utvalget har satt av 300.000 til prosjektet det første året.

– Så håper vi at kommunestyret kan være med å garantere for videre fremgang i prosjektet. Det her bevilges ut fra næringsfondet, så vi er avhengig av at det bevilges midler til næringsfondet også fremover for at prosjektet skal kunne løpe i tre år.

Kvien & co. er optimistisk med tanke på tiden fremover:

– Vi er et tverrfaglig kompetent utvalg nå, og vi har med oss næringsforeningen, så jeg tviler ikke på at vi skal klare å sette sammen noen gode planer med de midlene vi har til disposisjon, avslutter han.