Mæland: Positiv utvikling forsterker troen på dagens tiltak