Fylkesråd om undervisningsbåten: – Vi kommer til å arbeide videre med et nedskalert alternativ

foto