Kontrollerte store kjøretøy i Storfjord – to ble anmeldt