– Jeg føler meg mer hjemme i Kystfiskarlaget, og det tror jeg mange andre også gjør