Få alvorlige ulykker i januar, men mange der personbil møter tungbil

foto