Varvik imponert over støtten fra kommunene i nord

foto