To personer og over hundre dyr i fjøset da snøskredet traff