Går bort fra råd om massetesting: – Skal brukes når det er grunner til det

foto