Én kommune i Nord-Troms har redusert sykefraværet med 35 prosent

REDUKSJON: Kvænangen har gode tall for sykefraværet i 3. kvartal i år sammenlignet med fjorårets høye fravær. Foto: Isabell Haug