Vil bygge helt ny skole på Skjervøy – og diskuterer gjerne også plasseringen