Blir vanskeligere å realisere veiprosjektene i Nord-Troms

foto