Lyngen kommune vedtok at gebyret for vann økte med 189 prosent fra 2016 til 2017.

For 2018 er det godt over fordobling av prisen i forhold til 2016. Endelig vedtak ble 13. juni fattet av kommunestyret.

Styreleder Jack Robert Møller i Lyngen Reker AS på Lenangsøyra har klaget skriftlig til Lyngen kommune om ilagt vanngebyr for 2017 og foreslåtte gebyr for i år.

– Enhver bedrift er avhengig av stabile rammebetingelser for å kunne utøve sin virksomhet. Avgiftsøkning på 189 prosent fremstår som uvirkelig, skriver Møller, og fortsetter:

– Vi har hatt mange møter med kommunen uten at opplever å bli tatt på alvor når vi sier at vi ikke kan eller vil akseptere at kostnaden på vann økes i den størrelsesorden kommunen foreslår.

Marginal bransje

Jack Robert Møller er oppgitt over at det virker som om verken politikere eller fagfolk på rådhuset forstår konsekvensene for rekefabrikken hvis gebyrøkningen på nesten 200 prosent opprettholdes.

Han er også skuffet over at hjørnesteinsbedriften med rundt 20 ansatte ikke ble orientert før et så dramatisk vedtak ble fattet.

– Vi omsatte i fjor for 55 millioner kroner. Overskuddet ble 700.00 kroner basert på 100.000 kroner i vanngebyr. Blir gebyrer stående på nesten 300.000, reduseres overskuddet tilsvarende. Vi driver i en svært marginal bransje, understreker Møller.

For Lyngen Reker er etablering av privat vannverk ikke praktisk mulig.

Dyrest i Norge

Historikken viser at Lyngen kommune forlangte 3,15 kroner i vannpris i årene 2014 til 2016. Denne ble i fjor øket til 9,11 og foreslått redusert til 6,99 i år

– Fra kommunen framgår det ikke om dette er per kvadratmeter areal eller kubikkmeter. Det opplyses heller ikke hvordan utregningen er foretatt, beklager Møller.

Han har ikke registrert at administrasjonen på rådhuset har foretatt konsekvensanalyse av en vannpris på 9,11 kroner.

Styrelederen påpeker samtidig at selvkostkalkylen for vann gikk med overskudd i de to siste årene i Lyngen.

– Blir økningen stående, blir rekeproduksjonen på Lenangsøyra den dyreste i Norge. Det er helt uaktuelt å godta økningen.

Ikke akseptabelt

– Hva gjør Lyngen Reker hvis gebyret blir stående?

– Vi sendte nylig en skriftlig klage, og vil om nødvendig klage på nytt. Vi kan ikke akseptere ei prisøkning som skjer nærmest over natta og uten informasjon på forhånd.

Møller reiser spørsmål om hvordan kommunen kan forsvare at Lyngen Reker får en gebyrøkning på 189 prosent.

– Vi imøteser svaret så snart som mulig. Regningen for ekstra vanngebyr for 2017 blir fortsatt holdt tilbake inntil vi har fått tilfredsstillende svar, forteller styreleder Jack Robert Møller i Lyngen Reker A/S på Lenangsøyra.

-Kan ikke gi rabatt til storkunde

Ordfører Dan-Håvard Johnsen (LTL) er forhindret fra å kunne gi Lyngen Reker positivt svar på klagen.

Han må forholde seg til kommunestyrets vedtak fattet i midten av juni måned.

REKER: Dan-Håvard Johnsen kan ikke gi rabatt på vannet.

– Det er ingen vei utenom, slik jeg har forstått administrasjonen.

– En storforbruker av vann kan ikke forvente rabatt?

– Nei. Vi har ikke muligheter til det, slik lover og regler er.

Johnsen er kjent med at økt gebyr slår svært ugunstig ut for Lyngen Reker, som er avhengig av å bruke mye vann i produksjonen.

– Situasjonen er veldig uheldig, men det er lite kommunen kan gjøre. Dersom noen finner ei bedre løsning, blir den benyttet, sier ordfører Dan-Håvard Johnsen.

På bildet forsøker han seg som rekepiller da medlemmer fra næringskomiteen på Stortinget i april besøkte Lyngen Reker.