Årets skreisesong kan bli et katastrofeår for norsk fiskerinæring

foto