– Slik vil vi sikre at studentene prioriterer denne eksamenen som er et viktig verktøy for å utvikle kvaliteten på lærerutdanningene, sier kunnskapsministeren.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har undersøkt hvorfor resultatene for vårens nasjonale deleksamen i matematikk for lærerstudentene var så svake. Undersøkelsene viser at studentene kan ha nedprioritert deleksamenen fordi de kunne stryke på den, og likevel få vitnemålet sitt.

– Hvis deleksamen skal ha troverdighet og brukes i arbeidet for å heve kvaliteten på lærerutdanningene, må resultatene telle på vitnemålet, sier Isaksen.

– Nedprioritert

Deleksamen i matematikk har vært gjennomført to ganger. Den er lik for alle studiesteder, hvilket gjør det mulig å sammenligne resultater ved lærerutdanningene over hele landet.

– Det ser ut til at en del studenter kan ha nedprioritert den nasjonale deleksamenen fordi den ikke har telt på vitnemålet, sier statsråden.

Nasjonal deleksamen for dem som studerer til sykepleier og revisor, er allerede tellende. Regelverket blir nå harmonisert for alle studenter som har deleksamen.

Svake resultater

Nasjonal deleksamen i matematikk i mai i år, viste at 37 prosent strøk og kun 6,6 prosent fikk karakteren A eller B. Til sammenligning strøk 10,4 prosent ved den første nasjonale deleksamen i matematikk i desember 2015. Da var det 28,3 prosent som fikk A eller B.

– Jeg mener det nedslående resultatet er et argument for det nye kravet om at lærerstudenter fra og med nå må ha minst karakteren 4 i matte fra videregående for å bli tatt opp ved lærerutdanningen, sa kunnskapsministeren da resultatene fra vårens prøve ble kjent. (©NTB)