Dommeren vil høre alle vitnene fra natten Linn døde

foto