iTromsø:

Miljødirektoratet har sendt et forslag til høring om å øke pantesatsen til to kroner for bokser og små flasker, og tre kroner for literflasker skriver Dinside. I dag er panten på bokser og små flasker én krone, mens panten på store flasker 2,50.

Fra neste år

Forslaget er ikke vedtatt, men dersom det skjer foreslår Miljødirektoratet at de nye satsene innføres 1. april neste år. Dette vil i så fall være første gang siden 1993 at pantesatsene økes i Norge.

– Vi tror at høyere pantesatser bidrar til økt innsamling, og dermed positive miljøeffekter gjennom redusert forsøpling og økt ressursutnyttelse av drikkevareemballasje når den ender som avfall, sier fungerende seksjonsleder i Miljødirektoratet, Beate Langset, til Dinside.

En av årsakene til forslaget er strengere EU-krav om gjenvinning av emballasje fra drikkevarer.

Ønsker enda høyere satser

Naturvernforbundet er positive til forslaget, og mener pantesatsene bør settes enda høyere.

– Det er veldig bra at det endelig er kommet et forslag som ser på pantesatsene. Vi har tatt til ordet for at satsene burde ligge på tre kroner for små flasker og bokser, og fem kroner for store flasker, men at de kanskje på sikt må økes ytterligere. Hvert år forsvinner nesten 150 millioner panteflasker og bokser, og tallet øker. Derfor er det tvingende nødvendig å se på hvordan vi kan sørge for at flere flasker og bokser finner veien tilbake, sier leder i Naturvernforbundet, Silje Ask, til Dinside.

Tror ikke det vil pantes mer

Bryggeri- og drikkevareforeningen er skeptiske til forslaget, og tror ikke økte satser vil føre til mer panting.

– En panteøkning vil føre til at en del forbrukere opplever at produktet blir dyrere, dermed vil grensehandel og smugling øke ytterligere. Vi tror vi vil lande på å advare mot panteøkning fordi dette kan føre til mer forsøpling og mindre retur eller resirkulering, ikke omvendt, sier direktør, Petter Nome, til Dinside.