Framtid i Nord har laget en oversikt for perioden, der alle data er hentet fra Brønnøysundregisteret.

Lyngen:

 • Afrana AS ble stiftet 13. juni 2017 på Furuflaten. Daglig leder er Gunnar Grønvoll.

 • North Star holdning AS ble registrert 26. juni. Styrets leder er Elin Margrethe Wikbo og daglig leder er Viggø Jørn Dale.

 • RH Invest holdning AS ble registrert 3. juli. Daglig leder er Reidun Helene Nilsen.

 • Øra kystreker AS ble registrert 2. juni. Daglig leder er Jack-Robert Møller og styreleder er Hugo Ludvig Ludvigsen.

 • Smultringer og hjembakt AS ble konkursregistrert 13. juni.

 • Taknor AS ble konkursregistrert 27. juni.

Nordreisa:

Kvænangen:

 • Navithytta AS ble registrert 26. juni som nytt selskap i Kvænangsbotn. Styreleder er Karen Røaas Reiersen og daglig leder er Bjørn Harald Reiersen.

Kåfjord:

 • Gundersen bygg & vaktmesterservice AS ble registrert som nytt selskap 6. juli. Daglig leder og styreleder er Alf-Magne Gundersen.

 • Permas bygg AS er nyregistrert 8. juni. Daglig leder og styreleder er Per Martin Seljevoll.

 • High-North Operations AS er konkursregistrert 13. juni.

Skjervøy:

 • Skarvungen AS ble registrert som nytt selskap 4. juli. Styreleder og daglig leder er Vidar Brox-Antonsen.

 • MCTOUR Hans Jakob Johannesen er registrert som nytt foretak 1. juni på Skjervøy.

 • Kristiansens Harriet, som er innehaver av Harriets blomster, ble konkursregistrert 19. juni.

Storfjord:

 • Lille-Hjerte AS er konkursregistrert 13. juni.

Bisnode: Færre går konkurs

Rene konkurser i næringslivet har hatt en nedgang på 5,6 prosent sammenlignet med de første seks månedene i fjor. Men samtidig har antall tvangsavviklinger økt med 14,5 prosent, viser tall fra Bisnode.

– Det er i hovedsak mindre bedrifter med liten aksjekapital som blir tvangsavviklet av myndighetene, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode i en pressemelding.

Minstekravet til aksjekapital er på 30 000 kroner.

– Når man ikke trenger mer for å starte en bedrift har man lite å tape på at bedriften går over ende. En konkursbehandling kan koste penger, og der det er lite å hente for hverken eiere eller kreditorer kan det fort ende med avvikling framfor konkurs, sier Ruud.

Tvangsmulkt for seint innlevert regnskap og skattemelding har hatt en voldsom kostnadsøkning de siste årene. Nå kan det koste opp mot hele 52 450 kroner å være sen med skattemeldingen og opp mot 54 548 kroner å være sen med regnskapet til foretaksregisteret.

– Man kan si at myndighetene har gitt med den ene hånden med lavt krav til aksjekapital, men man har tatt voldsomt i med den andre hånden når det gjelder frister og gebyrer. Dette kan nok være en belastning for mindre selskaper, sier Ruud.