Vegvesenet bestiller ekstern gjennomgang av bruforvaltningen