Inviterer til folkemøte om boligmangel i Kåfjord

foto