Koronakommisjonen: For mange avgjørelser var hastverkspreget

foto