Når skolebarna skal av, må nødblinken på: – Det er ikke akseptabelt i det hele tatt