– Skredene går for åpner bommer. Vi er urolige for bygdas folk